Stabilizacja gruntu pod halę produkcyjno - przemysłową. Prace, Roboty Ziemne - Ana-Bud

Hala Produkcyjna Gubin II

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy Hali Produkcyjnej w Gubinie wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na budowie wykonaliśmy:
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 • roboty drogowe
 • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Budowa Drogi

 • Na budowie wykonano nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej układanej mechanicznie układarkami Probst.
 • Utworzono nawierzchnie dróg i parkingów na przestrzeni 15000 m2
 • zdjęcie humusu pod zakresy robót drogowych
 • wykonanie nasypów z zagęszczeniem
 • wykonanie podbudowy betonowej za pomocą systemów 3D typu Topcon

Wykopy z odwodnieniem pod budowę zbiornika retencyjnego

Wykop pod zbiornik retencyjny.

Na budowie zakładu produkcyjnego wykonaliśmy wykopy z odwodnieniem 6 metrów poniżej lustra wody w celu montażu zbiornikow retencyjnych, kanalizacji deszczowej brudnej i czystej – całość 590 metrów sześciennych.

Przy zbiorniku jest montowana przepompownia kanalizacji deszczowej o bardzo dużej wydajności. W celu prowadzenia wykopu i jego odwodnienia, została wykonana po jego obwodzie ścianka szczelna Larsena. Odwodnienie jest dokonywane za pomocą 5 agregatów igłofiltrowych i 3 pomp o dużej wydajności. Na dnie wykopu wykonano podbudowę betonową pod zbiorniki. Po obwodzie zbiornika wykonano sączki drenarskie i studnie drenarskie.

Prace w wykopach należą do szczególnie niebezpiecznych, dlatego też ich zabezpieczenie jest jednym z fundamentalnych wymogów jakie obowiązują podczas wykonywania prac budowlanych.

Wynika to z konieczności zagwarantowania stabilności i równowagi skarp wykopów oraz odcięcia napływu wód gruntowych w przypadku miejsc silnie nawodnionych gdzie zastosowanie instalacji odwodnieniowych nie przynosi żądanych efektów. W zależności od rodzaju gruntu, lokalizacji, głębokości wykopu oraz wymagań środowiskowych możemy zaproponować szereg rozwiązań zabezpieczeń wykopów.

Na budowie wykonaliśmy:
 • zbiorniki przeciwpożarowe
 •  sieci wodociągowe
 •  sieci hydrantowe
 •  przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 •  montaż przepompowni
 •  montaż kanalizacji deszczowej
 •  montaż “burzówki”
 •  zbiorniki wielosegmentowe, modułowe
 •  instalacje igłofiltrowe, z zastosowaniem pomp spalinowych oraz elektrycznych
Stabilizacja gruntu pod halę produkcyjno - przemysłową. Prace, Roboty Ziemne - Ana-Bud

Hala Produkcyjna Gubin

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy Hali Produkcyjnej w Gubinie wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na budowie wykonaliśmy:
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 • roboty drogowe
 • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Budowa Drogi

 • Na budowie wykonano nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej układanej mechanicznie układarkami Probst.
 • Utworzono nawierzchnie dróg i parkingów na przestrzeni 15000 m2
 • zdjęcie humusu pod zakresy robót drogowych
 • wykonanie nasypów z zagęszczeniem
 • wykonanie podbudowy betonowej za pomocą systemów 3D typu Topcon