Stabilizacja gruntu pod halę produkcyjno - przemysłową. Prace, Roboty Ziemne - Ana-Bud

Hala Produkcyjna Gubin II

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy Hali Produkcyjnej w Gubinie wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na budowie wykonaliśmy:
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 • roboty drogowe
 • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Budowa Drogi

 • Na budowie wykonano nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej układanej mechanicznie układarkami Probst.
 • Utworzono nawierzchnie dróg i parkingów na przestrzeni 15000 m2
 • zdjęcie humusu pod zakresy robót drogowych
 • wykonanie nasypów z zagęszczeniem
 • wykonanie podbudowy betonowej za pomocą systemów 3D typu Topcon

Roboty ziemne, Stabilizacja terenu

Roboty ziemne, Stabilizacja terenu

Roboty ziemne, Stabilizacja terenu

Podczas budowy w Słubicach hali magazynowej o powierzchni 22000 m2 oraz placu budowy o powierzchni 50000m2  wykonujemy stabilizację terenu -  roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji - grubość 25 cm

Na budowie wykonujemy:

 • Wykopy z wbudowaniem w ilości 25000 m3
 • wykonanie nasypów z zagęszczeniem warstwowym
 • wykopy i nasypy z przemieszczaniem na budowie
 • wykopy z wbudowaniem w nasyp
 • zagęszczenie warstwowe
 • zagęszczenie walcem okołkowanym
 • profilowanie podłoża na systemach 3D
 • profilowanie podłoża za pomocą systemu TOPCON
 • profilowanie podłoża na systemach 2D
 • przygotowanie podłoża pod stabilizację +- 1cm
 • badanie zagęszczenia sondą dynamiczną
 • wykonanie badań nośności nasypu płytą VSS
 • wykonanie receptury dla stabilizacji
 • wzmocnienie gruntu za pomocą stabilizacji
 • wykonanie stabilizacji gruntu zgodnie z recepturą na grubość 25 cm
 • pielęgnacja stabilizacji
 • badanie nośności stabilizacji za pomocą płyty VSS
 • wykonanie skarp z humusu zgodnie z projektem koparką CAT z systemem 3D
 • humusowanie skarp 15000 m2
 • roboty pomiarowe na stabilizacji pod płytę główną posadzki
 • wykopy pod stopy, ławy i podwaliny
 • profilowanie i zagęszczenie gruntu pod fundamenty
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza wody
 • wykonanie instalacji tryskaczowej przeciwpożarowej zewnętrznej

Nasypy z piasków zagęszczonych mechanicznie, stabilizacja terenu – Gubin

Stabilizacja Terenu

Podczas budowy w Gubinie wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji, a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na obecnym etapie trwają roboty drogowe związane z układaniem kostki betonowej 8cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej.


Na budowie wykonaliśmy:
 • stabilizację terenu
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody.
 • roboty drogowe
 • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
Budowa i uszczelnienie zbiornika retencyjnego

Uszczelnienie zbiornika retencyjnego geomembraną PEHD – Witnica

Budowa i uszczelnienie zbiornika retencyjnego geomembraną PEHD

Na budowie w Witnicy wykonalismy wykop o pojemności 3000 m3 pod zbiornik retencyjny. Wykop został wykonany w technologii 3D Trimble – system ten został zainstalowany na koparce Caterpillar.
Zbiornik został uszczelniony folią PEHD o grubości 1.5 mm. Połączenia folii zostały wykonane metodą zgrzewu przy użyciu profesjonalnej zgrzewarki, która gwarantuje wykonanie zgrzewu kontrolnego na potrzeby prób szczelności.


Na budowie w Witnicy wykonujemy rozbudowę hal przemysłowych w zakresie: 
 Wykonujemy uszczelnienia zbiorników wodnych, min.:

Najczęstszym sposobem uszczelnienia jest wyłożenie i zgrzanie w szczelną powłokę membrany PEHD o grubości 1,0 lub 1,5mm. Jest to metoda popularna ze względu na umiarkowany koszt, przy jednocześnie dużej trwałości (30-50 lat) i odporności na uszkodzenia mechaniczne i promienie UV. Wadą jest stosunkowo znaczna sztywność tego materiału.

Innym sposobem uszczelnienia jest wyłożenie i sklejenie w szczelną powłokę membrany EPDM. Takie rozwiązanie najczęściej stosuje się przy uszczelnianiu zbiorników wody pitnej i oczek wodnych. Materiał ten ma wiele zalet – jest bardzo trwały (powyżej 80 lat), odporny na promienie UV, bardzo elastyczny – łatwo daje się formować , odporny na uszkodzenia mechaniczne. Ograniczony zakres stosowania wynika ze znacznych kosztów takiego uszczelnienia.

Stosuje się również uszczelnienie wykonywane z membran PCV – powłoka szczelna jest wykonywana podobnie jak przy PEHD – poprzez zgrzewanie poszczególnych płacht. Membrany PCV stosuje się najczęściej jako uszczelnienia fontann, rzadziej jako uszczelnienie zbiorników wodnych.

Dla niewielkich przydomowych oczek wodnych (o powierzchni do 100m2) stosuje się również uszczelnienie z cieńszych folii polietylenowych z wkładką uodparniającą na promieniowanie UV – zwykle o grubości około 0,5mm. Takie rozwiązanie jest najtańsze, ale jego trwałość wynosi kilka lat i wymaga ostrożności w użytkowaniu z uwagi na słabą odporność materiału na uszkodzenia mechaniczne.

Wykopy z odwodnieniem pod budowę zbiornika retencyjnego

Wykop pod zbiornik retencyjny.

Na budowie zakładu produkcyjnego wykonaliśmy wykopy z odwodnieniem 6 metrów poniżej lustra wody w celu montażu zbiornikow retencyjnych, kanalizacji deszczowej brudnej i czystej – całość 590 metrów sześciennych.

Przy zbiorniku jest montowana przepompownia kanalizacji deszczowej o bardzo dużej wydajności. W celu prowadzenia wykopu i jego odwodnienia, została wykonana po jego obwodzie ścianka szczelna Larsena. Odwodnienie jest dokonywane za pomocą 5 agregatów igłofiltrowych i 3 pomp o dużej wydajności. Na dnie wykopu wykonano podbudowę betonową pod zbiorniki. Po obwodzie zbiornika wykonano sączki drenarskie i studnie drenarskie.

Prace w wykopach należą do szczególnie niebezpiecznych, dlatego też ich zabezpieczenie jest jednym z fundamentalnych wymogów jakie obowiązują podczas wykonywania prac budowlanych.

Wynika to z konieczności zagwarantowania stabilności i równowagi skarp wykopów oraz odcięcia napływu wód gruntowych w przypadku miejsc silnie nawodnionych gdzie zastosowanie instalacji odwodnieniowych nie przynosi żądanych efektów. W zależności od rodzaju gruntu, lokalizacji, głębokości wykopu oraz wymagań środowiskowych możemy zaproponować szereg rozwiązań zabezpieczeń wykopów.

Na budowie wykonaliśmy:
 • zbiorniki przeciwpożarowe
 •  sieci wodociągowe
 •  sieci hydrantowe
 •  przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 •  montaż przepompowni
 •  montaż kanalizacji deszczowej
 •  montaż “burzówki”
 •  zbiorniki wielosegmentowe, modułowe
 •  instalacje igłofiltrowe, z zastosowaniem pomp spalinowych oraz elektrycznych
Stabilizacja gruntu pod halę produkcyjno - przemysłową. Prace, Roboty Ziemne - Ana-Bud

Hala Produkcyjna Gubin

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy Hali Produkcyjnej w Gubinie wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na budowie wykonaliśmy:
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 • roboty drogowe
 • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Budowa Drogi

 • Na budowie wykonano nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej układanej mechanicznie układarkami Probst.
 • Utworzono nawierzchnie dróg i parkingów na przestrzeni 15000 m2
 • zdjęcie humusu pod zakresy robót drogowych
 • wykonanie nasypów z zagęszczeniem
 • wykonanie podbudowy betonowej za pomocą systemów 3D typu Topcon

Wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie – Zielona Góra

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy w Zielonej Górze wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonosne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na obecnym etapie trwają roboty drogowe związane z układaniem kostki betonowej 8cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej.


Na budowie wykonaliśmy:
 • stabilizację gruntu
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 • roboty drogowe
 • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych