Wykopy z odwodnieniem pod budowę zbiornika retencyjnego

Wykop pod zbiornik retencyjny.

Na budowie zakładu produkcyjnego wykonaliśmy wykopy z odwodnieniem 6 metrów poniżej lustra wody w celu montażu zbiornikow retencyjnych, kanalizacji deszczowej brudnej i czystej – całość 590 metrów sześciennych.

Przy zbiorniku jest montowana przepompownia kanalizacji deszczowej o bardzo dużej wydajności. W celu prowadzenia wykopu i jego odwodnienia, została wykonana po jego obwodzie ścianka szczelna Larsena. Odwodnienie jest dokonywane za pomocą 5 agregatów igłofiltrowych i 3 pomp o dużej wydajności. Na dnie wykopu wykonano podbudowę betonową pod zbiorniki. Po obwodzie zbiornika wykonano sączki drenarskie i studnie drenarskie.

Prace w wykopach należą do szczególnie niebezpiecznych, dlatego też ich zabezpieczenie jest jednym z fundamentalnych wymogów jakie obowiązują podczas wykonywania prac budowlanych.

Wynika to z konieczności zagwarantowania stabilności i równowagi skarp wykopów oraz odcięcia napływu wód gruntowych w przypadku miejsc silnie nawodnionych gdzie zastosowanie instalacji odwodnieniowych nie przynosi żądanych efektów. W zależności od rodzaju gruntu, lokalizacji, głębokości wykopu oraz wymagań środowiskowych możemy zaproponować szereg rozwiązań zabezpieczeń wykopów.

Na budowie wykonaliśmy:
  • zbiorniki przeciwpożarowe
  •  sieci wodociągowe
  •  sieci hydrantowe
  •  przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
  •  montaż przepompowni
  •  montaż kanalizacji deszczowej
  •  montaż “burzówki”
  •  zbiorniki wielosegmentowe, modułowe
  •  instalacje igłofiltrowe, z zastosowaniem pomp spalinowych oraz elektrycznych