Wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie – Zielona Góra

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy w Zielonej Górze wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonosne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na obecnym etapie trwają roboty drogowe związane z układaniem kostki betonowej 8cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej.


Na budowie wykonaliśmy:
  • stabilizację gruntu
  • roboty instalacyjne
  • kanalizacja deszczowa
  • kanalizacja sanitarna
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
  • roboty drogowe
  • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych