Odwodnienia wykopów budowlanych

Idea funkcjonowania igłofiltrów

Igłofiltrami zwiemy obudowane rurami otwory służące do czerpania wody gruntowej. Głębokość igłofiltrów szacuje się na maksymalnie 10m, zaś ich średnica to maksymalnie 100mm. W dolne części każdego igłofiltra znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem, które pozwala na zagłębianie igłofiltra w głąb gruntu poprzez proces wbijania lub wpłukiwania. Dzięki stworzeniu takiego rodzaju instalacji możliwe są odwodnienia wykopów igłofiltrami. Instalacje igłofiltrowe znajdują zastosowanie przy obniżaniu poziomu wód gruntowych. Podstawowe elementy, na które składa się całość instalacji igłofiltrowej to igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy. Odwodnienia wykopów igłofiltrami są dzisiaj jedną z najbardziej popularnych metod obniżania poziomu wód gruntowych.

Odwodnienia wykopów igłofiltrami– budowa instalacji igłofiltrowej
Odwodnienia wykopów igłofiltrami są możliwe dzięki instalacji igłofiltrowej. Głównymi elementami tejże instalacji są, jak sama nazwa wskazuje – właśnie igłofiltry. Są one zakończone filtrem, umieszczane w głębi gruntu i stanowią poprzez to punkty ujęć wody. Dzięki nim możliwe jest przechwytywanie i odprowadzanie wody z obszaru w obrębie igłofiltra. Nad poziomem gruntu, który jest poddawany procesowi jakim są oOdwodnienia wykopów igłofiltrami, igłofiltry połączone są ze sobą kolektorem. Kolektory natomiast łączą się ze sobą w ciągi kolektorów, do połączenia których stosowane są takie elementy instalacji igłofiltrowej jak łączniki, łuki oraz rura przelotowa. Ciąg kolektorów jest podłączany do agregatu pompowego, posiadającego pompę (czasami jest to kilka pomp), która pozwala na wytwarzanie się podciśnienia w instalacji igłofiltrowej. Po upewnieniu się, iż instalacja igłofiltrowa jest szczelna, uzyskane podciśnienie pomaga w pobieraniu wody gruntowej, poprzez co następuje proces jakim jest odwodnienie wykopu igłofiltrami. Woda w ten sposób pozyskana jest wydalana za pomocą agregatu pompowego i prowadzona rurociągiem bądź też wężem zrzutowym.

Jak wygląda proces umieszczenia igłofiltrów w gruncie?

Igłofiltry są najczęściej umieszczane w gruncie za pomocą procesu jakim jest wpłukiwanie. Wpłukiwanie znaczy to, iż igłofiltry są umieszczane w podłożu przy użyciu strumienia wodnego o silnym natężeniu i pod ciśnieniem, dostarczanego poprzez węże wpłukujące. Wpłukiwane w podłoże są pierwsze rury. Po wprowadzeniu rur w grunt, węże wpłukujące są odłączane, a następnie do każdej z rur wprowadzany jest igłofiltr, co pozwala na odwodnienia wykopów igłofiltrami. Kiedy igłofiltry są już w gruncie, rury są wyciągane. Igłoflitry są następnie podłączane do kolektora ssącego.

Odwodnienia wykopów igłofiltrami– zastosowanie technologii igłofiltrowej

Instalacje igłofiltrowe znajdują szerokie zastosowanie i są obecnie najczęściej stosowaną technologią odwodnienia gruntów. Odwodnienia wykopów igłofiltrami może być okresowe, przykładowo dla celów prac inżynieryjnych i konstrukcyjnych. Igłofiltry bardzo dobrze sprawdzają się również przy odwadnianiu wykopów budowlanych. Innym przykładem na wykorzystanie procesu jakim są odwodnienia wykopów igłofiltrami jest odwodnienie geotechniczne, gdzie obniżenie poziomu wody ma na celu zwiększenie stabilności gruntu i zredukowanie obsunięć. Inne, rzadziej już spotykane zastosowania instalacji iglofiltrowych to odwodnienia rolnicze, a także odwodnienia mające na celu uzyskanie wody pitnej, oraz dla celów ogrodniczych, a także nawodnieniowych.

Roboty Wodno Kanalizacyjne

Proponujemy Państwu wykonanie usług odwodnień podłoża gruntowego. Będąc wykonawcą prac ziemnych, przeciskowych i przewiertowych możemy zaproponować całościową realizację powierzonego zadania, począwszy od wykonania obudowy komór ze ścianek szczelnych, poprzez montaż odwodnienia i roboty ziemne kończąc na wykonaniu przejścia.

 • Sieci i przyłącza wodociągowe
 • Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Instalacje kanalizacyjne
 • sieci wodociągowe
 • sieci kanalizacji sanitarnej
 • sieci kanalizacji deszczowej
 • montaż przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych
 • instalacje zewnętrzne
 • instalacje kanalizacji podposadzkowej
 • montaż separatorów ropopochodnych
 • montaż separatorów tłuszczu
 • montaż przepompowni
 • montaż zbiorników retencyjnych, osadników i separatorów
 • montaże studni wodomierzowych
 • przeciski, przewierty
 • roboty ziemne
 • instalacje PE
 • zgrzewanie rur
 • roboty wodno kanalizacyjne
 • wiercenie  otworów w studniach

Igłofiltry - zastosowanie.

Wykonywanie kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu igłofiltrów w celu obniżenia poziomu wody i osuszeniu wykopów na potrzeby montażu rur, studni, wpustów. Zastosowane agregaty igłofiltrowe są typu: miejski (cichy), spalinowy i jednocześnie elektryczny. Igły są o przeroju 50 i zbieraja wode na wysokości 1m.

Odwodnienia wykopów budowlanych Anabud Zbigniew Bogucki