Prace związane z budową farmy wiatrowej „Wyrzysk”

Jako Główny Wykonawca w formule „pod klucz" zrealizowaliśmy inwestycje polegające na budowie czterech farm wiatrowych wraz z pełną infrastrukturą:
Budowa Farm Wiatrowych - Anabud jako Generalny Wykonawca

Prace ziemne pod budowę fundamentów, dróg dojazdowych na farmie wiatrowej

Kompleksowa realizacja budowy farmy wiatrowej jako generalny wykonawca

Odkąd na rynku polskim rozpoczęto działania ukierunkowane na rozwój energii odnawialnej poprzez realizację farm wiatrowych, nasza firma aktywnie uczestniczy w tym procesie jako Generalny Wykonawca. Tym samym możemy stwierdzić, że jesteśmy jednym z krajowych pionierów w tej dziedzinie.

Na budowanej przez nas obecnie farmie wiatrowej WYRZYSK w województwie wielkopolskim, rozpoczęliśmy prace budowlane pod montaż pierwszych z 4 turbin wiatrowych.
ANABUD wykonuje kompletne farmy wiatrowe złożone od jednej do kilkunastu turbin wiatrowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie  BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

ANABUD na budowie farmy wiatrowej WYRZYSK
  • Fundamenty posadowione pośrednio na palach
  • Place manewrowe, drogi, tymczasowe obszary utwardzone o łącznej pow. 32 300 m2
  • Linie kablowe ok. 11,1 km
  • 1 stacja kontenerowa SN-15kV
  • 1 stacja kompensacji mocy biernej

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

Ana-Bud_budowa_Farmy_budowa_farm_wiatrowych_w_systemie_BoP

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

W TRAKCIE REALIZACJI ROBOTY DROGOWE, FUNDAMENTOWE I ELEKTRYCZNE