SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOLOGICZNE - TO ZADANIE DLA NAS.

Kompleksowa realizacja robót ziemnych

Stabilizacja Gruntu

Stabilizacja gruntu jest nowoczesna metodą wzmocnienia i poprawy właściwości nośnych gruntów. Znajduje ona zastosowanie jako warstwa podbudowy pod drogi, parkingi, czy choćby hale przemysłowe.
Nie każdy grunt nadaje się jako podłoże pod budowę. Często bywa tak, że teren jest grząski albo mało stabilny - takim wypadku należy bezwzględnie poprawić jego nośność. Dotychczas najpopularniejszą metodą poprawy nośności gruntów była wymiana, polegająca na zebraniu warstwy podłoża i nawiezieniu w jego miejsce odpowiedniego materiału wraz z jego zagęszczeniem. Jest to metoda droższa i bardziej czasochłonna.

Stabilizacja cementem

Alternatywą dla tego rodzaju działań jest stabilizacja gruntu, polegająca na przemieszaniu istniejącego podłoża albo nawiezienia piasku z odpowiednią ilością cementu zgodnie z przygotowaną recepturą przez laboratorium drogowe. Tak uzyskane podłoże charakteryzuje się dobrymi parametrami jako wzmocnione podłoże.

Kolejną, bodaj najważniejszą, zaletą stabilizacji jest jej cena. Koszt wykonania stabilizacji na głębokości 35 cm jest 10 - 30% niższy, niż w przypadku użycia tłucznia. Stabilizacja, jako metoda poprawy nośności gruntu, ma jeszcze jedną cechę, o której należy wspomnieć, jest to metoda pozwalająca znacznie zaoszczędzić czas.

Mając pełną świadomość korzyści płynących ze stosowania wyżej opisanej metody, chcielibyśmy przekonać Państwa do skorzystania z usług naszej firmy przy okazji realizacji obiektów przemysłowych.

Oferujemy Państwu wykonanie stabilizacji gruntu pod budowę hal, parkingów i dróg oraz jako metodę utwardzenia terenu na czas budowy. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zarówno grubość warstwy, jak i jej recepta, są ustalane na podstawie badań gruntu prowadzonych zarówno laboratoryjnie jak i w terenie. Efektem badań jest ustalenie najbardziej optymalnych parametrów dla konkretnych potrzeb oraz pewność, że wykonana warstwa przeniesie zakładane obciążenia.

Stabilizacja Gruntu Anabud Zbigniew Bogucki

Stabilizacja Gruntu Anabud Zbigniew Bogucki

Stabilizacja Gruntu Anabud Zbigniew Bogucki

Stabilizacja Gruntu Anabud Zbigniew Bogucki

Stabilizacja Gruntu Anabud Zbigniew Bogucki

Stabilizacja Gruntu Anabud Zbigniew Bogucki

Stabilizacja Gruntu Anabud Zbigniew Bogucki

roboty ziemne, niwelacja terenu pod inwestycje budowlane, stabilizacja gruntu