SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOLOGICZNE - TO ZADANIE DLA NAS

Niwelacja Terenu

Niwelacja terenu to szereg pracy wykonywanych w celu usunięcia, a więc zniwelowania różnic wysokości na danym obszarze zgodnie z projektem.

Wykonując mikro i makro niwelację systemami 2D i 3D jesteśmy w stanie w krótkim czasie wykonać niwelację terenu z bardzo dużą dokładnością. Wykonanie każdej warstwy przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu pozwala osiągnąć bardzo dobrą dokładność rzędnych i skrócić czas realizacji.

Zakres robót:

  • makro i mikro niwelacje terenu i iskarpowanie
  • stabilizacja gruntu
  • nasypy z zagęszczeniem
  • przygotowanie gruntu pod tereny zielone
  • wykopy liniowe
  • wymiany gruntu
  • hałdowanie materiału
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża
  • korytowanie i wymiana gruntu
  • wykonanie każdej warstwy z projektem przy zastosowaniu systemów 2D i 3D

Wysoka jakość usług, doświadczenie, terminowość

Za cel stawiamy sobie zadowolenie klienta oraz oferowaną przez nas najwyższą jakość. Jesteśmy wiarygodną firmą, która dotrzymuje ustalonych terminów i uzgodnionych zakresów prac. Dzięki rozwojowi naszego parku maszynowego stale polepszamy nasze umiejętności. Roboty ziemne, stabilizacje i niwelacje są wykonywane przy użyciu systemów 2D i 3D.

 

Niwelacja i Profilowanie Terenu

Niwelacja i Profilowanie Terenu - Anabud Zbigniew Bogucki

Niwelacja i Profilowanie Terenu - Anabud Zbigniew Bogucki

Niwelacja i Profilowanie Terenu - Anabud Zbigniew Bogucki

Niwelacja i Profilowanie Terenu - Anabud Zbigniew Bogucki