SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOLOGICZNE - TO ZADANIE DLA NAS

Sieci i przyłącza wodociągowe

Setki wykonanych robót wodno kanalizacyjnych oraz doświadczona załoga to nasze największe atuty. Wykonujemy przede wszystkim przyłącza oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne, jak również inne instalacje wodno-kanalizacyjne. Wszystkie przyłącza i sieci są przez nas wykonywane z zachowaniem wysokich standardów pracy oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu i systemu 3D Proponujemy Państwu wykonanie kompleksowych usług na jednej budowie przez naszą firmę. Będąc wykonawcą robót ziemnych, instalcji wod-kan zewnętrznych i robót drogowych możemy zaproponować całościową realizację powierzonego zadania, począwszy od wykonania robót ziemnych, robót wod-kan i wykonanie prac drogowych. Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane zgodnie z przekazanym projektem lub wykonane na bazie naszego projektu
 • Sieci i przyłącza wodociągowe
 • Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Instalacje kanalizacyjne
 • sieci wodociągowe
 • instalacje przeciwpożarowe zewnętrzne
 • rurociągi pod instalacje tryskaczowe
 • montaż przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych
 • instalacje zewnętrzne
 • instalacje kanalizacji podposadzkowej
 • montaż separatorów ropopochodnych
 • montaż separatorów tłuszczu
 • montaż zbiorników retencyjnych otwartych i podziemnych
 • montaże studni wodomierzowych
 • przeciski, przewierty
 • roboty ziemne
 • instalacje PE
 • zgrzewanie rur elektrooporowe i doczołowe, średnice od 70mm
 • wiercenie  otworów w studniach

Igłofiltry - zastosowanie.

Wykonywanie kanalizacji deszczowej przy zastosowaniu igłofiltrów w celu obniżenia poziomu wody i osuszeniu wykopów na potrzeby montażu rur, studni, wpustów. Zastosowane agregaty igłofiltrowe są typu: miejskiego (cichy), spalinowe i jednocześnie elektryczne.

roboty wodno kanalizacyjne

roboty wodno kanalizacyjne

roboty wodno kanalizacyjne

wykop-zbiorniki-retencyjne-prefabrykowane-podziemne-larsen-studnie-odwadniajace-koparka-long-anabud

roboty wodno kanalizacyjne