Prace związane z budową farmy wiatrowej „WĄGROWIEC”

Prace związane z budową farmy wiatrowej “WĄGROWIEC”

Prace ziemne pod budowę fundamentów, dróg dojazdowych i linii kablowych

 

Kompleksowa realizacja budowy farmy wiatrowej jako generalny wykonawca

ANABUD na budowie farmy wiatrowej WĄGROWIEC

Na budowanej przez nas obecnie farmie wiatrowej WĄGROWIEC w województwie wielkopolskim, rozpoczęliśmy prace budowlane pod montaż pierwszych z 8 turbin wiatrowych.
ANABUD wykonuje kompletne farmy wiatrowe złożone od jednej do kilkunastu turbin wiatrowych. Oferujemy wykonanie projektu farmy oraz budowę: fundamentów pod turbiny, dróg dojazdowych, placów montażowych, serwisowych, odwodnienia terenu, infrastruktury technicznej umożliwiającej podłączenie elektrowni wiatrowej do sieci energetycznej.

Odkąd na rynku polskim rozpoczęto działania ukierunkowane na rozwój energii odnawialnej poprzez realizację farm wiatrowych, nasza firma aktywnie uczestniczy w tym procesie jako Generalny Wykonawca. Tym samym możemy stwierdzić, że jesteśmy jednym z krajowych pionierów w tej dziedzinie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie  BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

ANABUD na budowie farmy wiatrowej WYRZYSK
  • FW Wągrowiec składająca się z 8 turbin (16 MW)
  • Fundamenty posadowione pośrednio na palach
  • Place manewrowe, drogi, tymczasowe obszary utwardzone o łącznej pow. 41 300 m2
  • Linie kablowe ok. 20,8 km
  • 2 stacje kontenerowe SN-15kV 2 stacje kompensacji mocy biernej

 

Prace związane z budową farmy wiatrowej generalny wykonawca - Anabud Zbigniew Bogucki

Prace związane z budową farmy wiatrowej “WĄGROWIEC”

Prace związane z budową farmy wiatrowej generalny wykonawca - Anabud Zbigniew Bogucki

Prace związane z budową farmy wiatrowej “WĄGROWIEC”

Prace związane z budową farmy wiatrowej generalny wykonawca - Anabud Zbigniew Bogucki”

Prace związane z budową farmy wiatrowej generalny wykonawca - Anabud Zbigniew Bogucki

Prace związane z budową farmy wiatrowej “WĄGROWIEC”