Przebudowa drogi i torowiska tramwajowego – Gorzów Wlkp.

Prace przy przebudowie drogi i torowiska tramwajowego w Gorzowie Wielkopolskim

Przebudowa drogi i torowiska tramwajowego - TO ZADANIE DLA NAS

 

Kompleksowa realizacja robót ziemnych – przebudowa dróg

Przebudowa drogi wraz z torowiskiem tramwajowym

Przedmiotem prac, jest przebudowa drogi i torowiska tramwajowego w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I na odcinku od Pocztowej do Roosevelta w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji przebudowane mają zostać też deptak, skrzyżowania i obiekt mostowy.

Większość prac ziemnych jest już zakończona, a na niewielkim odcinku robotnicy przygotowują się już do wylewania dolnej płyty torowej. Z kolei parę metrów obok trwa już układanie konstrukcji pod deptak. W tych miejscach powstają już fundamenty pod nowe słupy trakcyjne dla sieci tramwajowej.

Na odcinku od Roosevelta do Borowskiego przebudowa torowiska tramwajowego jest prowadzona środkiem jezdni. Przy skrzyżowaniu powstaną dodatkowe pasy do skrętu. Przystanki będą miały formę antyzatok. Na odcinku od Borowskiego do Wybickiego zaplanowano deptak miejski – bez wyniesionych krawężników. Pojawią się nowe nasadzenia drzew. W ul. Mieszka I i Chrobrego, na odcinku deptaka przewidziano torowisko na podbudowie betonowej w technologii podlewu ciągłego. Na pozostałym odcinku Chrobrego zaplanowano torowisko na prefabrykowanych żelbetowych płytach. Na moście nad Kłodawką zostanie zastosowana konstrukcja typu węgierskiego. Sieć trakcyjna zostanie zawieszona na nowych słupach trakcyjno-oświetleniowych.

Przedsięwzięcie zakłada budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oraz budowę wylotów kanalizacji do rzeki Warty wraz z separatorami. W ramach przebudowy i rozbudowy układu drogowego wybudowane zostanie oświetlenie drogowe wzdłuż drogi z doświetleniem przejść dla pieszych. Nowe latarnie oświetleniowe w technologii energooszczędnej LED zasilane będą z istniejących obwodów oświetlenia drogowego".

Źródła:
Gorzów wybrał wykonawcę przebudowy torowiska na Chrobrego i Mieszka I

Na Chrobrego praca wre. Torowisko już się wyłania

Jak przebiegają roboty na Chrobrego i Mieszka I?

Ulica Chrobrego i Mieszka I ma być przebudowana do października 2021.
Na przebudowie ul. Chrobrego prace postępują w mgnieniu oka. Najbardziej są zaawansowane na wysokości Kwadratu, gdzie właśnie ułożono kostkę.

Przebudowa drogi i torowiska tramwajowego

 

Zdjęcia z kolejnych etapów przebudowy torowiska tramwajowego