SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOLOGICZNE - TO ZADANIE DLA NAS

Kompleksowa realizacja robót ziemnych – Stabilizacja terenu

Podczas budowy w Gubinie wykonane zostały roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione, wykonane zostały nasypy z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji, a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na obecnym etapie trwają roboty drogowe związane z układaniem kostki betonowej 8cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej.


Na budowie wykonaliśmy:
  • stabilizację terenu
  • roboty instalacyjne
  • kanalizacja deszczowa
  • kanalizacja sanitarna
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody.
  • roboty drogowe
  • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
  • nasypy z piasków zagęszczonych mechanicznie

 

Zdjęcia z kolejnych etapów budowy