BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH  - TO ZADANIE DLA NAS

Kompleksowa realizacja robót ziemnych

Roboty ziemne, Stabilizacja terenu

Podczas budowy w Słubicach hali magazynowej o powierzchni 22000 m2 oraz placu budowy o powierzchni 50000m2  wykonujemy stabilizację gruntu -  roboty ziemne, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji - grubość 25 cm

Na budowie wykonujemy:

 • Wykopy z wbudowaniem w ilości 25000 m3
 • wykonanie nasypów z zagęszczeniem warstwowym
 • wykopy i nasypy z przemieszczaniem na budowie
 • wykopy z wbudowaniem w nasyp
 • zagęszczenie warstwowe
 • zagęszczenie walcem okołkowanym
 • profilowanie podłoża na systemach 3D
 • profilowanie podłoża za pomocą systemu TOPCON
 • profilowanie podłoża na systemach 2D
 • przygotowanie podłoża pod stabilizację +- 1cm
 • badanie zagęszczenia sondą dynamiczną
 • wykonanie badań nośności nasypu płytą VSS
 • wykonanie receptury dla stabilizacji
 • wzmocnienie gruntu za pomocą stabilizacji
 • wykonanie stabilizacji gruntu zgodnie z recepturą na grubość 25 cm
 • pielęgnacja stabilizacji
 • badanie nośności stabilizacji za pomocą płyty VSS
 • wykonanie skarp z humusu zgodnie z projektem koparką CAT z systemem 3D
 • humusowanie skarp 15000 m2
 • roboty pomiarowe na stabilizacji pod płytę główną posadzki
 • wykopy pod stopy, ławy i podwaliny
 • profilowanie i zagęszczenie gruntu pod fundamenty
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza wody
 • wykonanie instalacji tryskaczowej przeciwpożarowej zewnętrznej

 

Zdjęcia z kolejnych etapów budowy

Budowa zbiornika retencyjnego