Nasypy z piaskow zagęszczonych mechanicznie wzmocnionych za pomocą stabilizacji

Nasypy z piaskow zagęszczonych mechanicznie wzmocnionych za pomocą stabilizacji

SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOLOGICZNE - TO ZADANIE DLA NAS

Kompleksowa realizacja robót ziemnych – Stabilizacja terenu

Stabilizacja Gruntu

Podczas budowy w Zielonej Górze wykonana została stabilizacja terenu, grunty słabonośne zostały wzmocnione poprzez wykonanie nasypów z piasków zagęszczonych mechanicznie i wzmocnionych za pomocą stabilizacji, a następnie zostały wykonane podbudowy z betonu grubości 25 cm po zagęszczeniu.

Na obecnym etapie trwają roboty drogowe związane z układaniem kostki betonowej 8cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej.


Na budowie wykonaliśmy:
  • stabilizację gruntu
  • roboty instalacyjne
  • kanalizacja deszczowa
  • kanalizacja sanitarna
  • przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
  • roboty drogowe
  • wykonaliśmy chodniki, parkingi, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

 

Zdjęcia z kolejnych etapów budowy