Prace związane z budową farmy wiatrowej RUSIEC II

Jako Główny Wykonawca w formule „pod klucz" realizujemy budowę Farmy Wiatrowej Rusiec
ANABUD jako generalny wykonawca Farmy Wiatrowej Rusiec

Budowa fundamentów i dróg dojazdowych na farmie wiatrowej RUSIEC II

Wylewamy kolejny już 5 z kolei fundament pod wiatraki w Ruścu

Prace prowadzone przez Anabud na budowie farmy wiatrowej Rusiec II wyprzedzają harmonogram i jeśli pozwoli na to pogoda, prace zostaną zakończone na początku grudnia 2023 roku. Oznacza to, sporo przed terminem. Dostawa turbin zaplanowana jest na 29 stycznia 2024 roku. Program instalacji wież, gondoli i łopat wirników 8 turbin wiatrowych również będzie przebiegał zgodnie z ambitnym harmonogramem. Montaż każdej turbiny ma potrwać 2 dni. Turbiny zostaną uruchomione do połowy 2024 roku.

Kompleksowa realizacja budowy farmy wiatrowej jako generalny wykonawca

Odkąd na rynku polskim rozpoczęto działania ukierunkowane na rozwój energii odnawialnej poprzez realizację farm wiatrowych, nasza firma aktywnie uczestniczy w tym procesie jako Generalny Wykonawca. Tym samym możemy stwierdzić, że jesteśmy jednym z krajowych pionierów w tej dziedzinie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie farm wiatrowych w systemie  BoP (budowa całości infrastruktury technicznej: fundamenty, drogi dojazdowe, place manewrowe i montażowe, infrastruktura elektroenergetyczna i światłowodowa). To stawia nas w czołówce firm budujących farmy wiatrowe w Polsce.

Na budowanej przez nas farmie wiatrowej Rusiec II w województwie łódzkim, rozpoczęliśmy prace budowlane pod montaż pierwszych z 8 turbin wiatrowych. Na dzień dzisiejszy mamy wykonane 15 km dróg stałych, wykonane palowanie 6 fundamentów. Na 7 fundamentach turbin wiatrowych mamy wykonane chudziaki i kanały kablowe. Pierwszy fundament jest zabetonowany, dojrzewa i oczekuje na dostawę turbin. W dniu dzisiejszym kolejny fundament będzie zabetonowany a kolejne trzy są zazbrojone.

  • 8 turbin wiatrowych Vestas V90 mocy 2 MW.
  • 6 fundamentów posadowionych pośrednio na palach wbijanych prefabrykowanych
  • 2 fundamenty posadowione bezpośrednio
  • Place manewrowe, drogi, tymczasowe obszary utwardzone o łącznej powierzchni 85 500 m2
  • Linie kablowe dł. ok 16,8 km
  • Dostosowanie istniejącej stacji GPO na potrzeby rozbudowy istniejącej farmy wiatrowej