Wykopy z odwodnieniem pod budowę zbiornika retencyjnego

Wykopy z odwodnieniem pod budowę zbiornika retencyjnego

Wykopy z odwodnieniem pod budowę zbiornika retencyjnego - TO ZADANIE DLA NAS

Kompleksowa realizacja robót ziemnych – przebudowa dróg

Wykopy z odwodnieniem pod budowę zbiornika retencyjnego

Na budowie zakładu produkcyjnego wykonaliśmy wykopy z odwodnieniem 6 metrów poniżej lustra wody w celu montażu zbiornikow retencyjnych, kanalizacji deszczowej brudnej i czystej – całość 590 metrów sześciennych.

Przy zbiorniku jest montowana przepompownia kanalizacji deszczowej o bardzo dużej wydajności. W celu prowadzenia wykopu i jego odwodnienia, została wykonana po jego obwodzie ścianka szczelna Larsena. Odwodnienie jest dokonywane za pomocą 5 agregatów igłofiltrowych i 3 pomp o dużej wydajności. Na dnie wykopu wykonano podbudowę betonową pod zbiorniki. Po obwodzie zbiornika wykonano sączki drenarskie i studnie drenarskie.

Prace w wykopach należą do szczególnie niebezpiecznych, dlatego też ich zabezpieczenie jest jednym z fundamentalnych wymogów jakie obowiązują podczas wykonywania prac budowlanych.

Wynika to z konieczności zagwarantowania stabilności i równowagi skarp wykopów oraz odcięcia napływu wód gruntowych w przypadku miejsc silnie nawodnionych gdzie zastosowanie instalacji odwodnieniowych nie przynosi żądanych efektów. W zależności od rodzaju gruntu, lokalizacji, głębokości wykopu oraz wymagań środowiskowych możemy zaproponować szereg rozwiązań zabezpieczeń wykopów.

Na budowie wykonaliśmy:
zbiorniki przeciwpożarowe
 sieci wodociągowe
 sieci hydrantowe
 przyłącza kanalizacji sanitarnej wody
 montaż przepompowni
 montaż kanalizacji deszczowej
 montaż "burzówki"
 zbiorniki wielosegmentowe, modułowe
 instalacje igłofiltrowe, z zastosowaniem pomp spalinowych oraz elektrycznych

Przebudowa drogi i torowiska tramwajowego

 

Zdjęcia z kolejnych etapów przebudowy torowiska tramwajowego