SKOMPLIKOWANE WARUNKI GEOLOGICZNE - TO ZADANIE DLA NAS

Instalacje igłofiltrowe

Odwodnienia wykopów igłofiltrami– budowa instalacji igłofiltrowej

Odwodnienia wykopów igłofiltrami są możliwe dzięki instalacji igłofiltrowej. Głównymi elementami tejże instalacji są, jak sama nazwa wskazuje – właśnie igłofiltry. Są one zakończone filtrem, umieszczane w głębi gruntu i stanowią poprzez to punkty ujęć wody. Dzięki nim możliwe jest przechwytywanie i odprowadzanie wody z obszaru w obrębie igłofiltra nad poziom gruntu, który jest poddawany procesowi jakim jest odwodnienie wykopu igłofiltrami. Igłofiltry połączone są ze sobą kolektorem. Kolektory natomiast łączą się ze sobą w ciągi kolektorów, do połączenia których stosowane są takie elementy instalacji igłofiltrowej jak łączniki, łuki oraz rura przelotowa. Ciąg kolektorów jest podłączany do agregatu pompowego, posiadającego pompę (czasami jest to kilka pomp), która pozwala na wytwarzanie się podciśnienia w instalacji igłofiltrowej. Po upewnieniu się, iż instalacja igłofiltrowa jest szczelna, uzyskane podciśnienie pomaga w pobieraniu wody gruntowej, poprzez co następuje proces jakim jest odwodnienie wykopu igłofiltrami. Woda w ten sposób pozyskana jest wydalana za pomocą agregatu pompowego i prowadzona rurociągiem bądź też wężem zrzutowym.

Jak wygląda proces umieszczenia igłofiltrów w gruncie?

Igłofiltry są najczęściej umieszczane w gruncie za pomocą procesu jakim jest wpłukiwanie. Wpłukiwanie znaczy to, iż igłofiltry są umieszczane w podłożu przy użyciu strumienia wodnego o silnym natężeniu i pod ciśnieniem, dostarczanym poprzez węże wpłukujące. Wpłukiwane w podłoże są pierwsze rury. Po wprowadzeniu rur w grunt, węże wpłukujące są odłączane, a następnie do każdej z rur wprowadzany jest igłofiltr, co pozwala na odwodnienia wykopów igłofiltrami. Kiedy igłofiltry są już w gruncie, rury są wyciągane. Igłoflitry są następnie podłączane do kolektora ssącego.

Odwodnienia wykopów igłofiltrami– zastosowanie technologii igłofiltrowej

Instalacje igłofiltrowe znajdują szerokie zastosowanie i są obecnie najczęściej stosowaną technologią odwodnienia gruntów. Odwodnienia wykopów igłofiltrami może być okresowe, przykładowo dla celów prac inżynieryjnych i konstrukcyjnych. Igłofiltry bardzo dobrze sprawdzają się również przy odwadnianiu wykopów budowlanych. Innym przykładem na wykorzystanie procesu jakim są odwodnienia wykopów igłofiltrami jest odwodnienie geotechniczne, gdzie obniżenie poziomu wody ma na celu zwiększenie stabilności gruntu i zredukowanie obsunięć. Inne, rzadziej już spotykane zastosowania instalacji iglofiltrowych to odwodnienia rolnicze, a także odwodnienia mające na celu uzyskanie wody pitnej, oraz dla celów ogrodniczych, a także nawodnieniowych.

Roboty Wodno Kanalizacyjne

Setki wykonanych robót wodno kanalizacyjnych oraz doświadczona załoga to nasze największe atuty. Wykonujemy przede wszystkim przyłącza oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne, jak również inne instalacje wodno-kanalizacyjne. Wszystkie przyłącza i sieci są przez nas wykonywane z zachowaniem wysokich standardów pracy oraz przy użyciu nowoczesnego sprzętu i systemu 3D Proponujemy Państwu wykonanie kompleksowych usług na jednej budowie przez naszą firmę. Będąc wykonawcą robót ziemnych, instalcji wod-kan zewnętrznych i robót drogowych możemy zaproponować całościową realizację powierzonego zadania, począwszy od wykonania robót ziemnych, robót wod-kan i wykonanie prac drogowych. Wyżej wymienione roboty mogą być wykonane zgodnie z przekazanym projektem lub wykonane na bazie naszego projektu

 • Sieci i przyłącza wodociągowe
 • Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
 • Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Instalacje kanalizacyjne
 • sieci wodociągowe
 • instalacje przeciwpożarowe zewnętrzne
 • rurociągi pod instalacje tryskaczowe
 • montaż przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych
 • instalacje zewnętrzne
 • instalacje kanalizacji podposadzkowej
 • montaż separatorów ropopochodnych
 • montaż separatorów tłuszczu
 • montaż zbiorników retencyjnych otwartych i podziemnych
 • montaże studni wodomierzowych
 • przeciski, przewierty
 • roboty ziemne
 • instalacje PE
 • zgrzewanie rur elektrooporowe i doczołowe, średnice od 70mm
 • wiercenie  otworów w studniach

Wysoka jakość usług, doświadczenie, terminowość

Za cel stawiamy sobie zadowolenie klienta oraz oferowaną przez nas najwyższą jakość. Jesteśmy wiarygodną firmą, która dotrzymuje ustalonych terminów i uzgodnionych zakresów prac. Dzięki rozwojowi naszego parku maszynowego stale polepszamy nasze umiejętności. Roboty ziemne, stabilizacje i niwelacje są wykonywane przy użyciu systemów 2D i 3D.

odwodnienia wykopów igłofiltrami Anabud Zbigniew Bogucki