Budowa zbiornika retencyjnego

Budowa zbiorników retencyjnych - Anabud Zbigniew Bogucki

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO - TO ZADANIE DLA NAS

Kompleksowa realizacja robót ziemnych

Budowa zbiornika retencyjnego

Jesteśmy firmą zajmującą się kompleksowym wykonywaniem wszelkiego rodzaju zbiorników retencyjnych. Zbiornik retencyjny to inaczej sztuczny zbiornik wodny, który tworzymy głównie w celu odprowadzenia wody z terenu i magazynowanie jej w okresach jej nadmiaru a także po zastosowaniu naszych technologii (filtr biologiczny) w celu ponownego wykorzystania jej w innym okresie np, nawodnienie terenu w porach suchych.

Na budowie wykonujemy:

 • Wykopy z wbudowaniem w ilości 25000 m3
 • wykonanie nasypów z zagęszczeniem warstwowym
 • wykopy i nasypy z przemieszczaniem na budowie
 • wykopy z wbudowaniem w nasyp
 • zagęszczenie warstwowe
 • zagęszczenie walcem okołkowanym
 • profilowanie podłoża na systemach 3D
 • profilowanie podłoża za pomocą systemu TOPCON
 • profilowanie podłoża na systemach 2D
 • przygotowanie podłoża pod stabilizację +- 1cm
 • badanie zagęszczenia sondą dynamiczną
 • wykonanie badań nośności nasypu płytą VSS
 • wykonanie receptury dla stabilizacji
 • wzmocnienie gruntu za pomocą stabilizacji
 • wykonanie stabilizacji gruntu zgodnie z recepturą na grubość 25 cm
 • pielęgnacja stabilizacji
 • badanie nośności stabilizacji za pomocą płyty VSS
 • wykonanie skarp z humusu zgodnie z projektem koparką CAT z systemem 3D
 • humusowanie skarp 15000 m2
 • roboty pomiarowe na stabilizacji pod płytę główną posadzki
 • wykopy pod stopy, ławy i podwaliny
 • profilowanie i zagęszczenie gruntu pod fundamenty
 • roboty instalacyjne
 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • przyłącza wody
 • wykonanie instalacji tryskaczowej przeciwpożarowej zewnętrznej

Dodatkowe informacje

Zbiornik retencyjny to sztucznie powstały akwen, który ma na celu albo gromadzenie wód opadowych, albo rozsączanie wód do gruntu lub odprowadzanie wody do innego zbiornika.
Głównym zadaniem zbiorników retencyjnych jest magazynowanie wody, która może być wykorzystana później. Zbiorniki retencyjne powstają zazwyczaj w wyniku zatamowania wód rzecznych, często na terenach górskich, choć na nizinach również ich obecność jest potrzebna zwłaszcza w okresie roztopów wiosennych i wezbrań rzek.

 

Zdjęcia z kolejnych etapów budowy zbiornika

Efekt końcowy budowy zbiornika